“Cesta vzniká tak, že po nej kráčame”

F.Kafka

Senzomotorický tréning

Senzomotorický tréning je súbor cvičení na zlepšenie funkčnosti nervového systému. 

 Každé dieťa má špecifický súbor jednoduchých cvičení s básničkami, ktoré pomáhajú pri rozvoji motorickej koordinácie, rovnováhy, pozornosti, reči, či sociálnej interakcii. Dieťa časom dokáže lepšie vnímať a spracovávať zmyslové podnety z okolia a adekvátne na ne reagovať. Hravou formou sa tak k nemu dostávajú stimuly, ktoré mu chýbajú, alebo ich spracovanie nie je dostatočne zautomatizované

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615