Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

Maják

Maják do sveta autizmu
Vďaka podpore Nadačného fondu Strabag v Nadácii Pontis, sme v roku 2017 začali organizovať ucelený komplex prednášok pre rodičov: Maják do sveta autizmu. Naším prvotným zámerom bolo podať rodičom pomocnú ruku v základnej orientácii v teórii o poruchách spektra autizmu, ale najmä jej praktickom prepojení na každodenný život s dieťaťom s autizmom v domácom prostredí.
Od roku realizácie 1. cyklu Majáka sme každý školský rok otvorili 1-2 cykly.
Forma:
Prezenčné vzdelávanie
Dištančne – niekoľko domácich zadaní
Frekvencia a dĺžka:
Cca 1x mesačne 3×60 min.
Dovedna 8-10 stretnuti
Ciele:
1. Ozrejmiť rodičom v pochopiteľnej forme podstatné aspekty autizmu tak, aby boli schopní prispôsobiť svoje prostredie a svoje správanie v prospech záujmu ich dieťaťa.
2. Previesť rodičov v teoretickej ale aj praktickej forme jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami.
Obsah:
Autizmus – základné východiská
Autizmus a rodina
Špecifiká spracovávania zmyslových informácií
Rozvíjanie komunikácie (verbálnej a
neverbálnej) Hra a rozvíjanie hry
Sebaobsluha a jej rozvíjanie
Metódy a formy práce
Správanie a riešenie problémového správania
Stravovanie a výživa

Profil absolventa:

Absolventi vzdelávania „Maják do sveta autizmu“ budú schopní v domácom prostredí aplikovať postupy navrhnuté odborníkmi v oblasti autizmu. Zameraním sa na intenzívnu a zmysluplnú terapiu detí s autizmom v spolupráci: odborníci a rodičia, sa v kľúčovom období vývinu dieťaťa podarí maximalizovať jeho rozvoj zručností, z ktorého bude profitovať celý život.
V prípade, ak máte záujem o absolvovanie cyklu prednášok Maják do sveta autizmu, prosíme o vyplnenie prihlášky – tlačivo a zaslanie na mail adresu: cestaut@auti.sk

Podmienkou akceptácie je:

1. Úhrada účastníckeho poplatku (300€) pre rodičovský pár
2. Absolvovanie pozorovania dieťaťa v domácom prostredí („bežné“ fungovanie rodiny)
3. Zaslanie dotazníka o dieťati na adresu: cestaut@auti.sk dotaznik – tesne pred zahájením kurzu (aby poskytnuté informácie boli aktuálne)
Zo strany usporiadateľa (z našej strany): Možnosť zaradiť rodičov do homogénnej skupiny z hľadiska potrieb dieťaťa

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615