Poukázanie 2 %

Možnosť poukázať 2 %

Suma 2 % z vašej platnej dane nesmie byť nižšie ako 3 EUR.

Môžnosť poukázať 3%

Ak ste v zdaňovacom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom  Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali.

Fyzická osoba, živnostník

V  daňovom priznaní pre fyzické osoby  sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. 

Zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov ao vystavenie a potvrdenie tlačiva.

Právnická osoba

Podrobný postup pri poukázaní 1,5% (2%) nájdete tu

  Vyhlásenie o poukázaní súm do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane , a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov v prípade 3 % aj tlačivo  Potvrdenie od organizácií/organizácií  , pošlite alebo doručte najneskôr do  30.4.  na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
 

 

 

Údaje o prijímateľovi :

 IČO prijímateľa :

53268130

 Obchodné meno – názov :

CestAut o.z.

 

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615