Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

Prednášky, školenia
Prenášky, školenia, workshopy. Jednorazové, ale aj dlhodobé cykly (viď predchádzajúci odsek).
Výjazdy do domáceho prostredia dieťaťa
Najmä pokiaľ dieťa nenavštevuje žiadnu materskú školu, či centrum pre deti, je veľmi vhodné pozorovanie priamo v jeho prirodzenom prostredí – doma. Rodina tak dostane vhľad odborníka, ktorý vychádza z potrieb rodiny, nie z umelých podmienok vyšetrenia v ambulancii a pod. Výsledkom môže byť odporučenie na špecializované vyšetrenie na niektorom pracovisku, konkrétne kroky/rady – čo robiť pri riešení určitého problému a pod. (napr. rozvíjanie komunikácie, hry, sebaobsluhy, zvládanie zmien a rutín, zmyslové zvláštnosti, atď.)
Návrh úloh, pomôcok, workshop: „Urob si sám“
Najmä pre rodiny, kde dieťa nedochádza na žiadne pravidelné vzdelávanie (materská škola, či terapie), je veľmi zložité a nejasné, ako dieťa vlastne rozvíjať, keď bežné hračky neprijíma. Ponúkame vytvorenie sady úloh, vrátane inštruktáže ako s nimi doma pracovať. Možnosťou je aj organizovanie workshopu pre malú skupinku rodičov, kde úlohy spoločne vyrábame. Cieľom nie je len odísť so sadou úloh pre svoje dieťa, ale aj pookriať, spoznať iných rodičov, či získať rady čo a ako s dieťaťom robiť.
Podporné rodičovské skupiny pre rodičov a rodinných príslušníkov
Rozhovory o aktuálnom prežívaní a problémoch každodenného života s dieťaťom s „klasickým autizmom“, ako aj s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom. Skupiny sa otvárajú podľa záujmu – pre rodičov detí prijatých do našej MŠ a ZŠ (uzavretá skupina), ale aj pre rodičov detí „zvonka“ (otvorená skupina).

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615