“Cesta vzniká tak, že po nej kráčame”

F.Kafka

Snoezelen

Snoezelen je filozofia realizovaná v špeciálne upravenom prostredí, ktoré vytvára pocit pohody, pokoja a uvoľnenia, ale tiež stimuluje a prebúdza záujem. Koncept snoezelenu je postavený na multisenzorickom vnímaní, ktoré je považované za komplexný proces, pri ktorom dochádza k nárastu zapojených neurónov a ich spojení, čo zohráva významnú úlohu v procese učenia sa.
Miestnosť snoezelen sprostredkováva silné pozitívne skúsenosti, vďaka ktorým môžeme pre naše deti vytvoriť priestor pre relaxáciu, no taktiež v ňom môžu objavovať svoje možnosti. V tomto silne motivačnom prostredí dokážeme s deťmi budovať hlbší vzťah, podnecovať ich ku komunikácii a poskytovať im pocit bezpečia a istoty. Hlavným cieľom snoezelenu je dosiahnutie pozitívneho prežívania. Ďalšie ciele stanovujeme na základe individuálnych potrieb každého dieťaťa. V snoezelene platí zásada: „Všetko je dovolené a nič sa nemusí.“ Deti tu zažívajú absolútnu slobodu, stanu sa tvorcami vlastných pravidiel prežívania sveta., ktorý je inak pre nich plný „nezmyselných“ pravidiel. Aj vďaka tomu je snoezelen jednou z najobľúbenejších miestností v našej škôlke.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615