Blog

Srbsko. Krajina, ktorá zaspala dobu?

Škola za osnovno i srednjeobrazovanje MILAN PETROVIĆ v Novom Sade Vám dokáže, že to tak ani z ďaleka nie je…

V rámci projektu ,,S kuframi za autizmom”, naše ďalšie kroky smerovali do malého historického mestečka Novi Sad v Srbsku. V Európe je toto mestečko známe najmä tým, že poskytuje komplexnú starostlivosť pre celých jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po starobu. Výchovu, vzdelávanie i rôzne podporné služby poskytuje 1700 užívateľom približne 500 pedagógov a iných odborných zamestnancov, v rámci pätnástich objektov v srdci mesta a jeho okolia. Aj práve na základe takejto bohatej škály sme si vedeli prísť na svoje.

Počas piatich dní sme mali možnosť spoznať fungovanie materskej, základnej a strednej školy, podporovaného bývania, chránených dielní, centra pre asistovanú technológiu a iných centier poskytujúcich svoje služby nielen pre jednotlivcov s PAS – čo nám pomohlo odhaliť ich pozitíva i negatíva. Verte tomu, že množstvo pozitívnych zistení prekvapilo aj nás.

Jedným z nich bolo začleňovanie detí a žiakov s PAS medzi ostatné deti s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia. Sa na školách vytvárajú nielen triedy pre deti s PAS, ale mnoho z nich sme sa mohli stretnúť aj v triedach pre takto žiakov s telesným, mentálnym a dokonca zrakovým a sluchovým postihnutím. Preto sa v každej triede stretnete s používaním PECSu, rôznych druhov vizualizácie ako je napríklad kalendár, denný či týždenný režim i využívanie procesných schém. Taktiež veľkú podporu pre asistovanú podporu poskytuje svojim žiakom zapožičiavajúcu techniku, ktorá im umožňuje plnohodnotne zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Okrem toho, že školy poskytujú svojim žiakom vo vysokej mede logopedickú starostlivosť, po odporúčaní detí základnú komunikáciu školy využívajú aj rôzne druhy terapie špecializovaných učebníc pre reedukáciu psychomotorického vývinu (tréning senzoriky a motoriky), vizuálnej stimulácie, ranej stimulácie, augmentácie a alternatívy , fyzioterapie, Montessori výučba a muzikoterapie. V rámci strednej školy žiaci svoju radosť prejavujú iv plaveckom bazéne, či soľnej izbe. O poskytovanie týchto služieb sa stará tým odborníkov, v rámci ktorého by som rada podčiarkla fyzioterapeutov i zdravotné sestry, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť tímu a tak uľahčujú prácu špeciálnych pedagógov, najmä počas vyučovacieho procesu.Okrem ich prvotnej práce, s veľkou ochotnou pomáhajú aj pri sebaobslužných činnostiach,

Aj napriek tomu, že naše zariadenie neposkytuje poskytovanie služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa môžeme pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.

Cieľ strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej mede pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných odboroch, pod vedením skúsených študijných odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a vonkajšie strany učební sú otvorené pre širokú verejnosť, ktorá využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené.Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá,

Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre nie vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky a huby. Následne sa vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujú v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti, dospelí jednotlivci PAS dennou formou, s možnosťou využitia služieb , kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadeniach.

Nie je nič krajšie ako sa pozerá na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Aj napriek tomu, že naše zariadenie nedisponuje poskytovaním služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa poďme spoločne pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.
Cieľom strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej miere pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných študijných odboroch, pod vedením skúsených odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a z vonkajšej strany týchto učební sú dvere dokorán otvorené pre širokú verejnosť, ktorá so záľubou využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené. Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá, ktorými zásobujú celú inštitúciu Milana Petrovića, podieľajú sa na príprave jedál pre svojich spolužiakov a taktiež recyklujú papier, ktorý slúži ako pracovný materiál v rôznych dielňach.
Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre ne vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky i huby. Následne vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú nie len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujúce v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti i dospelí jednotlivci s PAS dennou formou, s možnosťou využitia služby ,,break‘‘, kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadení.
Nie je nič krajšie ako sa pozerať na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Na koniec ostáva už len jedna otázka. Je teda Srbsko krajina, ktorá zaspala dobu?

by Auti.sk9. December 2022
by Janka3. September 2021
by Auti.sk23. February 2021

5 days ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Piť, utrieť, česať🤓..Aj takto vyzerá rozvoj receptívneho, expresívneho slovníka a imitačných schopností pomocou obrázkov..Ako sa to hovorí? Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť?😉.#skolka #autizmus #autijozefska #modrihrdinovia ...
View on Facebook
🌲Ohliadnutie za májovou školou v prírode od pani učiteliek: ..„Odvážni bádatelia“, v tomto duchu sme prežívali celý týždeň. Ako prvé sme sa naučili hymnu, ktorá nás sprevádzala a spievali sme ju pri každej príležitosti. Každý deň sa niesol heslom, ktoré sme si ráno povedali a celý deň skandovali. Veď uznajte sami, že sú veľmi chytľavé😉.Naši siedmi trpaslíci boli veru veľmi odvážni, niektorí prvýkrát zvládli také dlhé odlúčenie od svojich rodičov, no sme na nich pyšné, ako to krásne zvládli a stali sa z nich ozajstní bádatelia🌲 .A ten najkrajší zážitok? Pre niekoho turistika na Kamenné more, pre niekoho hľadanie strateného pokladu, či diskotéka a pre iného výlet do bane. Spomienok budeme mať určite celý kopec!🩷💛🩷💛.#autijozefska #autizmus #skolavprirode #vyhne #banskastiavnica #modrihrdinovia ...
View on Facebook

3 weeks ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Počasie síce nič moc, ale ohodnotenie svojich pocitov po “práci spolu” takéto🥰🥰🥰 .#autizmus #autijozefska #skolka #modrihrdinovia ...
View on Facebook

3 weeks ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Veľké dobrodružstvo zažívali minulý týždeň naši školáci🦋.Ako 7 trpaslíkov aj so 4 Snehulienkami (pani učiteľkami) sa zúčastnili regulérnej školy v prírode, v malebnom kúte Slovenska - Vyhniach, pri Banskej Štiavnici...Celý týžden sa niesol v znamení spoznávania okolia, prekonávaní samého seba, ale aj v (prekvapujúco) úplnej pohode. Naši permoníci dokonca sfárali do bane v Banskom múzeu a v štôlni Bartolomej pobudli takmer celú hodinu! Sme na nich (aj pani učiteľky) veľmi pyšní🥲😍🌈🦋.#skolavprirode #autizmus #vylety #autijozefska #modrihrdinovia ...
View on Facebook
Spontánna imitácia pri čakaní na ďalšiu aktivitu😍🌈😂🙏🏼 ...
View on Facebook

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615