Blog

Srbsko. Krajina, ktorá zaspala dobu?

Škola za osnovno i srednjeobrazovanje MILAN PETROVIĆ v Novom Sade Vám dokáže, že to tak ani z ďaleka nie je…

V rámci projektu ,,S kuframi za autizmom”, naše ďalšie kroky smerovali do malého historického mestečka Novi Sad v Srbsku. V Európe je toto mestečko známe najmä tým, že poskytuje komplexnú starostlivosť pre celých jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po starobu. Výchovu, vzdelávanie i rôzne podporné služby poskytuje 1700 užívateľom približne 500 pedagógov a iných odborných zamestnancov, v rámci pätnástich objektov v srdci mesta a jeho okolia. Aj práve na základe takejto bohatej škály sme si vedeli prísť na svoje.

Počas piatich dní sme mali možnosť spoznať fungovanie materskej, základnej a strednej školy, podporovaného bývania, chránených dielní, centra pre asistovanú technológiu a iných centier poskytujúcich svoje služby nielen pre jednotlivcov s PAS – čo nám pomohlo odhaliť ich pozitíva i negatíva. Verte tomu, že množstvo pozitívnych zistení prekvapilo aj nás.

Jedným z nich bolo začleňovanie detí a žiakov s PAS medzi ostatné deti s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia. Sa na školách vytvárajú nielen triedy pre deti s PAS, ale mnoho z nich sme sa mohli stretnúť aj v triedach pre takto žiakov s telesným, mentálnym a dokonca zrakovým a sluchovým postihnutím. Preto sa v každej triede stretnete s používaním PECSu, rôznych druhov vizualizácie ako je napríklad kalendár, denný či týždenný režim i využívanie procesných schém. Taktiež veľkú podporu pre asistovanú podporu poskytuje svojim žiakom zapožičiavajúcu techniku, ktorá im umožňuje plnohodnotne zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Okrem toho, že školy poskytujú svojim žiakom vo vysokej mede logopedickú starostlivosť, po odporúčaní detí základnú komunikáciu školy využívajú aj rôzne druhy terapie špecializovaných učebníc pre reedukáciu psychomotorického vývinu (tréning senzoriky a motoriky), vizuálnej stimulácie, ranej stimulácie, augmentácie a alternatívy , fyzioterapie, Montessori výučba a muzikoterapie. V rámci strednej školy žiaci svoju radosť prejavujú iv plaveckom bazéne, či soľnej izbe. O poskytovanie týchto služieb sa stará tým odborníkov, v rámci ktorého by som rada podčiarkla fyzioterapeutov i zdravotné sestry, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť tímu a tak uľahčujú prácu špeciálnych pedagógov, najmä počas vyučovacieho procesu.Okrem ich prvotnej práce, s veľkou ochotnou pomáhajú aj pri sebaobslužných činnostiach,

Aj napriek tomu, že naše zariadenie neposkytuje poskytovanie služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa môžeme pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.

Cieľ strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej mede pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných odboroch, pod vedením skúsených študijných odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a vonkajšie strany učební sú otvorené pre širokú verejnosť, ktorá využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené.Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá,

Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre nie vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky a huby. Následne sa vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujú v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti, dospelí jednotlivci PAS dennou formou, s možnosťou využitia služieb , kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadeniach.

Nie je nič krajšie ako sa pozerá na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Aj napriek tomu, že naše zariadenie nedisponuje poskytovaním služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa poďme spoločne pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.
Cieľom strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej miere pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných študijných odboroch, pod vedením skúsených odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a z vonkajšej strany týchto učební sú dvere dokorán otvorené pre širokú verejnosť, ktorá so záľubou využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené. Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá, ktorými zásobujú celú inštitúciu Milana Petrovića, podieľajú sa na príprave jedál pre svojich spolužiakov a taktiež recyklujú papier, ktorý slúži ako pracovný materiál v rôznych dielňach.
Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre ne vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky i huby. Následne vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú nie len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujúce v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti i dospelí jednotlivci s PAS dennou formou, s možnosťou využitia služby ,,break‘‘, kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadení.
Nie je nič krajšie ako sa pozerať na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Na koniec ostáva už len jedna otázka. Je teda Srbsko krajina, ktorá zaspala dobu?

by Auti.sk9. December 2022
by Janka3. September 2021
by Auti.sk23. February 2021

3 weeks ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať OZ @kyjaticke_hracky, ktoré podarovalo našej škôlke v predvianočnom čase svoje unikátne drevené ozdoby. Deti ich následne s pani učiteľkami originálne dozdobili a skrášlili tak svoje stromčeky doma🥰.OZ Kyjatické hračky bolo založené za účelom zachovania pôvodných postupov pri výrobe kyjatických hračiek a nábytku a najnovšie sa pýši aj zápisom do zoznamu UNESCO nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska..Ďakujeme❤️.#modrihrdinovia #advent #autizmus ...
View on Facebook

1 month ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
🎄🎄🎄✨ Prajeme vám krásne a požehnané sviatky. V novom roku pevné zdravie, veľa trpezlivosti, múdrosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Vašim/našim detičkám hojnosť všetkého, čo ich urobí na Vianoce šťastnými💫..Ďakujeme za vašu podporu, záujem a toto virtuálne kamarátstvo😍🎄🌈.#autijozefska #modrihrdinovia ...
View on Facebook

1 month ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
🎄🎄🎄✨Naši škôlkari si adventný čas užívali naplno tiež! Chystali pozdravy, piekli koláčiky a takisto sa bez nich nezaobišli vianočné trhy😉Pripravili darčeky pre seniorov v @kolko_lasky a robili pani učiteľkám veľkú radosť❤️🥳✨.#autizmus #skolka #advent #modrihrdinovia ...
View on Facebook

1 month ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
🎄🎄🎄Advent v našej základnej škole✨.Okrem vianočnej výzdoby tried, výroby adventných vencov či pečenia koláčikov, sa naši žiaci zapojili aj do iniciatívy OZ Pohodovo a vyrobili krásne pozdravy pre seniorov #vianocnapostapreseniorov. Vlastnoručne vyrobené pohľadnice z Jozefskej tak putovali do zariadenia sociálnych služieb v Poltári🤗 .Už tradične nechýbala návšteva vianočných trhov, výlet vlakom a hra Škriatkovo kúzlo v Trnave, či obľúbená diskotéka🥁.#autizmus #skola #autijozefska #modrihrdinovia ...
View on Facebook

1 month ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
✨ Hlavným cieľom nášho projektu v spolupráci s nadáciou Dobrý dom, bolo zrevitalizovať vybavenie miestnosti určenej pre metódu Snoezelen. .✨ Snoezelen má v zariadeniach pre deti s poruchou autistického spektra nezastupiteľné miesto.  Poslaním tejto metódy je cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov, ktorá riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia a ktorú naše deti využívajú na dennej báze a veľmi im prospieva. .✨ Autizmus je aj poruchou senzorického vnímania, podpora vhodne zvolených pomôcok a zariadeného prostredia sa zameriava na viaceré zmyslové oblasti ako aj vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na podporu procesu výchovy a vzdelávania. .✨ Máme veľkú radosť, že vďaka podpore nadácie Starého Mesta Dobrý dom, sa podarilo do nášho snezelenu na Jozefskej zabezpečiť vodopád z optických vlákien. .✨✨✨✨✨✨.#autizmus #snoezelen #pas #modrihrdinovia🤍 Realizované s finančnou podporou neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o. ...
View on Facebook

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615