Blog

Srbsko. Krajina, ktorá zaspala dobu?

Škola za osnovno i srednjeobrazovanje MILAN PETROVIĆ v Novom Sade Vám dokáže, že to tak ani z ďaleka nie je…

V rámci projektu ,,S kuframi za autizmom”, naše ďalšie kroky smerovali do malého historického mestečka Novi Sad v Srbsku. V Európe je toto mestečko známe najmä tým, že poskytuje komplexnú starostlivosť pre celých jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po starobu. Výchovu, vzdelávanie i rôzne podporné služby poskytuje 1700 užívateľom približne 500 pedagógov a iných odborných zamestnancov, v rámci pätnástich objektov v srdci mesta a jeho okolia. Aj práve na základe takejto bohatej škály sme si vedeli prísť na svoje.

Počas piatich dní sme mali možnosť spoznať fungovanie materskej, základnej a strednej školy, podporovaného bývania, chránených dielní, centra pre asistovanú technológiu a iných centier poskytujúcich svoje služby nielen pre jednotlivcov s PAS – čo nám pomohlo odhaliť ich pozitíva i negatíva. Verte tomu, že množstvo pozitívnych zistení prekvapilo aj nás.

Jedným z nich bolo začleňovanie detí a žiakov s PAS medzi ostatné deti s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia. Sa na školách vytvárajú nielen triedy pre deti s PAS, ale mnoho z nich sme sa mohli stretnúť aj v triedach pre takto žiakov s telesným, mentálnym a dokonca zrakovým a sluchovým postihnutím. Preto sa v každej triede stretnete s používaním PECSu, rôznych druhov vizualizácie ako je napríklad kalendár, denný či týždenný režim i využívanie procesných schém. Taktiež veľkú podporu pre asistovanú podporu poskytuje svojim žiakom zapožičiavajúcu techniku, ktorá im umožňuje plnohodnotne zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Okrem toho, že školy poskytujú svojim žiakom vo vysokej mede logopedickú starostlivosť, po odporúčaní detí základnú komunikáciu školy využívajú aj rôzne druhy terapie špecializovaných učebníc pre reedukáciu psychomotorického vývinu (tréning senzoriky a motoriky), vizuálnej stimulácie, ranej stimulácie, augmentácie a alternatívy , fyzioterapie, Montessori výučba a muzikoterapie. V rámci strednej školy žiaci svoju radosť prejavujú iv plaveckom bazéne, či soľnej izbe. O poskytovanie týchto služieb sa stará tým odborníkov, v rámci ktorého by som rada podčiarkla fyzioterapeutov i zdravotné sestry, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť tímu a tak uľahčujú prácu špeciálnych pedagógov, najmä počas vyučovacieho procesu.Okrem ich prvotnej práce, s veľkou ochotnou pomáhajú aj pri sebaobslužných činnostiach,

Aj napriek tomu, že naše zariadenie neposkytuje poskytovanie služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa môžeme pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.

Cieľ strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej mede pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných odboroch, pod vedením skúsených študijných odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a vonkajšie strany učební sú otvorené pre širokú verejnosť, ktorá využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené.Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá,

Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre nie vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky a huby. Následne sa vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujú v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti, dospelí jednotlivci PAS dennou formou, s možnosťou využitia služieb , kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadeniach.

Nie je nič krajšie ako sa pozerá na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Aj napriek tomu, že naše zariadenie nedisponuje poskytovaním služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa poďme spoločne pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.
Cieľom strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej miere pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných študijných odboroch, pod vedením skúsených odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a z vonkajšej strany týchto učební sú dvere dokorán otvorené pre širokú verejnosť, ktorá so záľubou využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené. Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá, ktorými zásobujú celú inštitúciu Milana Petrovića, podieľajú sa na príprave jedál pre svojich spolužiakov a taktiež recyklujú papier, ktorý slúži ako pracovný materiál v rôznych dielňach.
Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre ne vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky i huby. Následne vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú nie len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujúce v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti i dospelí jednotlivci s PAS dennou formou, s možnosťou využitia služby ,,break‘‘, kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadení.
Nie je nič krajšie ako sa pozerať na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Na koniec ostáva už len jedna otázka. Je teda Srbsko krajina, ktorá zaspala dobu?

by Janka3. September 2021
by Auti.sk23. February 2021
by Auti.sk23. February 2021

2 weeks ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Škola a škôlka v prírode v 2024 je za nami! Hoci krátka, užili sme si ju ako sa len dalo! Počasie, ľudia, srnky, lanovka, autizmus! Všetko bolo☀️☀️☀️☀️ .#autijozefska #modrihrdinovia ... See MoreSee Less
View on Facebook
Jozefská v prírode🌲🦌☀️ .Škola a škôlka v prírode je veľkým zážitkom aj pre naše deti, sme šťastní, že aktuálne si ju užívajú v ďalekých Tatrách aj naši modrí hrdinovia! Všetkému, ako vždy, predchádzala dôsledná príprava! Viac info už čoskoro, snáď len dobrá rada všetkým rodičom: oddychujte, všetko máme pod palcom🫡💙.#autizmus #zazitky #autijozefska ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Včera sme s našimi najmenšími škôlkarmi navštívili prístav a poobzerali všetky lode i žeriavy. Aktuálna téma je u nás Doprava a my sme, po dôkladnej príprave v triede, navšívili aj jej veľkú súčasť v Bratislave - rieku Dunaj🛟.#autizmus #ucenie #doprava #dunaj #autijozefska #modrihrdinovia ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
V našej družine sa dejú veci! Tak naposledy sme si vyrábali ozajstnú sopku😎.💥💥🌋🌋🌋 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská
Minulý mesiac nás prostredníctvom programu Erasmus navštívili na niekoľko dní kolegyne zo Slovinska💙 .Nejde o prvú návštevu, vracajú sa k nám po inšpiráciu a rady opakovane. Vždy sme veľmi rady, ak naše skúsenosti a metódy slúžia ako príklady dobrej praxe nielen pre slovenské školy a škôlky, ale keď sú nasledovaniahodné aj pre zahraničie🌈.#autizmus #erasmus #skola #skolka #vzdelavanie #autijozefska #modrihrdinovia ... See MoreSee Less
View on Facebook

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615