“Cesta vzniká tak, že po nej kráčame”

F.Kafka

Bazálna stimulácia

Dotyky majú v živote človeka rôzne role, ako napríklad spoznávanie sveta v ranom detstve, či ako spôsob komunikácie.
Terapia bazálnej stimulácie zabezpečuje, aby naše deti mali dostatok podnetov (hlavne somatických) nevyhnutných pre ich správny vývin. Túto stimuláciu realizuje terapeut cielenými a štrukturovanými dotykmi. Dôležitým pravidlom je vedieť ako sa dotýkať, tak dokážeme u detí budovať pocit istoty a dôvery, stimulovať tak zmyslové orgány a umožniť vznik nových spojení v mozgu.
Stimuláciou deti začínajú vnímať vlastné telo, čo je predpoklad k uvedomeniu a komunikovaniu s okolitým svetom. Rozvíjame vlastnú identitu, lokomočné schopnosti, zlepšujeme funkcie organizmu ako aj orientáciu v priestore a čase. Takéto cielené dotyky sú formou somatickej stimulácie, ktorá má uklľudňujúce alebo naopak povzbudzujúce účinky. Ďalšou možnosťou somatickej stimulácie je aj polohovanie.
Ukľudňujúcu somatickú stimuláciu využívame pri deťoch na zmiernenie stresu, nervozity a k telesnému a svalovému uvoľneniu.
Naopak povzbudzujúcu stimuláciu pri deťoch, ktoré majú znížené svalové napätie, môžu byť apatické, úzkostné.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615