“Cesta vzniká tak, že po nej kráčame”

F.Kafka

Arteterapia

Čo je cieľom našich arteterapii?
Cieľom arteterapie je poskytnúť dieťaťu pocit pohody a istoty. Odľahčiť symptómy spojené s úzkosťou, hyperaktivitou, agresivitou, zjemniť rigidné myslenie a správanie. Poskytnúť dieťaťu množstvo zážitkov a nových skúsenosti, ktoré majú vzbudiť v dieťaťu záujem o tvorbu a o experimentovanie.
Cieľom arteterapie je zvýšiť toleranciu k nepríjemným podnetom a zároveň usmerňovať vlastné stimulácie správanie k tvorivej činnosti. Arteterapia pomáha zmierňovať príznaky a zároveň usmerňovať autistické správanie do „expresívno-kreatívnej zásuvky“. To podporuje komunikáciu, emočný rast a zmyslovú integráciu a zároveň podporuje sociálnu interakciu v prostredí zábavy.
Ako prebiehajú naše arteterapie?
Na terapiách skúšame a používame rôzne techniky: od výtvarných (kreslenie, maľovanie, modelovanie s hlinou, domácou plastelínou – výroba domácej plastelíny, suchou plastelínou, koláže z najrôznejších materiálov) až cez pohyb, tanec, hru a divadelne hry. Rôznymi formami arteterapeutických aktivít a používaním nespočetného množstva materiálu sprostredkujeme dieťaťu množstvo zážitkov a získavanie nových skúseností. Multisenzorická práca umožňuje dieťaťu získať pocit dôvery, čím sa zapája do tvorivého procesu. Pre deti s PAS je arteterapia jedinečný spôsob na získanie pocitu kontroly, sebavyjadrenia a sebauvedomenia.
Pre koho je určená arteterapia?
Arteterapie sú určené pre všetky deti, ktoré navštevujú našu škôlku a školu. Taktiež máme vyhradený čas pre externé deti.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615