“Cesta vzniká tak, že po nej kráčame”

F.Kafka

Muzikoterapia

Hudba
bola oddávna súčasťou liečby a oddychu v mnohých kultúrach. Svojimi možnosťami a rôznorodosťou využitia rytmu, tempa, melódie, farby a intenzity zvuku je prirodzenou súčasťou každého človeka. Umožňuje vyjadriť sa bez slov, môže byť motiváciou, stimulom k osobnému rastu. Spojením hudobnej a špecialnopedagogickej skúsenosti vzniká unikátna možnosť pôsobenia aj pre deti s autizmom. Hudba sa stáva prostriedkom relaxácie, stimulom k rozvoju reči, interakcie, pohybu ako aj iných cieľov zame- raných na napredovanie našich detí. Dnes takúto formu interakcie nazývame „muzikoterapia“.
Čo sme dosiahli muzikoterapiou?
…dieťa, ktoré sa zaujímalo len o konštruovanie a nehovorilo, sa otvorilo svetu zvukov a začalo hrať na klavíri (improvizácia, aj opakovanie známych piesní), začalo spolupracovať pri logopedickej intervencii, …stala sa priestorom relaxu a následne dieťa lepšie spolupracovalo pri ostatných aktivitách. …odbúrali sme zábrany pri speve a zlepšili interakciu pri vzájomnej komunikácii.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615