Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

Vzdelávací cyklus pre rodičov CestAut

Vzdelávací cyklus pre rodičov CestAut

Záleží nám na tom, aby rodičia svojim deťom porozumeli čo najviac a aby sa ich deti rozvíjali nie len u nás v škôlke a škole, ale aj doma. Preto poskytujeme rodičom našich detí vzdelávací cykus CestAut.

Forma:
Prezenčné vzdelávanie
Dištančne – niekoľko domácich zadaní
Frekvencia a dĺžka:
Cca 1x mesačne 3×60 min.
Dovedna 6 stretnutí

Ciele:
1. Ozrejmiť rodičom v pochopiteľnej forme podstatné aspekty autizmu tak, aby boli schopní prispôsobiť svoje prostredie a svoje správanie v prospech záujmu ich dieťaťa.
2. Previesť rodičov v teoretickej ale aj praktickej forme jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami.
Obsah:

Autizmus – základné východiská

Autizmus a rodina

Špecifiká spracovávania zmyslových informácií

Rozvíjanie komunikácie (verbálnej a
neverbálnej)

Hra a rozvíjanie hry

Metódy a formy práce

Správanie a riešenie problémového správania

Profil absolventa:

Absolventi vzdelávania CestAut budú schopní v domácom prostredí aplikovať postupy navrhnuté odborníkmi v oblasti autizmu. Zameraním sa na intenzívnu a zmysluplnú terapiu detí s autizmom v spolupráci: odborníci a rodičia, sa v kľúčovom období vývinu dieťaťa podarí maximalizovať jeho rozvoj zručností, z ktorého bude profitovať celý život.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615