S kuframi za autizmom, Srbsko

by Auti.sk
February 23, 2021 6:06 pm

Srbsko. Krajina, ktorá zaspala dobu?

Škola za osnovno i srednjeobrazovanje MILAN PETROVIĆ v Novom Sade Vám dokáže, že to tak ani z ďaleka nie je…
V rámci projektu ,,S kuframi za autizmom‘‘, naše ďalšie kroky smerovali do malého historického mestečka Novi Sad v Srbsku. V celej Európe je toto mestečko známe najmä tým, že poskytuje komplexnú starostlivosť pre jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po starobu. Výchovu, vzdelávanie i rôzne podporné služby poskytuje 1700 užívateľom približne 500 pedagógov a iných odborných zamestnancov, v rámci pätnástich objektov v srdci mesta i jeho okolí. Aj práve na základe takejto bohatej škály sme si vedeli prísť na svoje.
Počas piatich dní sme mali možnosť spoznať fungovanie materskej, základnej a strednej školy, podporovaného bývania, chránených dielní, centra pre asistovanú technológiu a iných centier poskytujúcich svoje služby nielen pre jednotlivcov s PAS – čo nám pomohlo odhaliť ich pozíva i negatíva. Verte tomu, že množstvo pozitívnych zistení prekvapilo aj nás.
Jedným z nich bolo začleňovanie detí a žiakov s PAS medzi ostatné deti s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia. Takto sa na školách vytvárajú nielen triedy pre deti s PAS, ale mnoho z nich sme mohli stretnúť aj v triedach pre deti a žiakov s telesným, mentálnym a dokonca zrakovým a sluchovým postihnutím. Preto sa v každej triede stretnete s používaním PECSu, rôznych druhov vizualizácie ako je napríklad kalendár, denný či týždenný režim i využívaním procesuálnych schém. Taktiež veľkú podporu poskytuje centrum pre asistovanú technológiu, ktoré svojim žiakom zapožičiava techniku, ktorá im umožňuje plnohodnotne sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.
Okrem toho, že školy poskytujú svojim žiakom vo vysokej miere logopedickú starostlivosť, po odporúčaní pediatra žiaci základnej školy bezplatne využívajú i rôzne druhy terapií v špecializovaných učebniach pre reedukáciu psychomotorického vývinu (tréning senzoriky a motoriky), vizuálnej stimulácie, komunikácie, ranej stimulácie, augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, fyzioterapie, Montessori výučby i muzikoterapie. V rámci strednej školy žiaci svoju radosť prejavujú i v plaveckom bazéne, či soľnej izbe. O poskytovanie týchto služieb sa stará tím odborníkov, v rámci ktorého by som rada podčiarkla fyzioterapeutov i zdravotné sestry, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť tímu a tak uľahčujú prácu špeciálnych pedagógov, najmä počas vyučovacieho procesu. Okrem ich prvotnej práce, s veľkou ochotnou pomáhajú aj pri sebaobslužných činnostiach, či pracujú na zlepšení orientácie žiakov v rámci budovy školy.
Aj napriek tomu, že naše zariadenie nedisponuje poskytovaním služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa poďme spoločne pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.
Cieľom strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej miere pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných študijných odboroch, pod vedením skúsených odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a z vonkajšej strany týchto učební sú dvere dokorán otvorené pre širokú verejnosť, ktorá so záľubou využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby, stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené. Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá, ktorými zásobujú celú inštitúciu Milana Petrovića, podieľajú sa na príprave jedál pre svojich spolužiakov a taktiež recyklujú papier, ktorý slúži ako pracovný materiál v rôznych dielňach.
Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre ne vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky i huby. Následne vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú nie len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujúce v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti i dospelí jednotlivci s PAS dennou formou, s možnosťou využitia služby ,,break‘‘, kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadení.
Nie je nič krajšie ako sa pozerať na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Na koniec ostáva už len jedna otázka. Je teda Srbsko krajina, ktorá zaspala dobu?

by Janka3. September 2021
by Auti.sk23. February 2021
by Auti.sk23. February 2021

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615