S kuframi za autizmom, Poľsko

by Auti.sk
February 23, 2021 4:58 pm
Minulý školský rok sa aj naša škola s materskou školou zapojila do výzvy predkladania projektov v rámci medzinárodnej agentúry programu Erasmus +. Našou kľúčovou akciou bola Vzdelávacia mobilita jednotlivcov konkrétne hospitácie tzv. jobshadowing. Je to možnosť ako stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole, alebo v akejkoľvek inej relevantnej organizácii, ktorá pôsobí v oblasti školského vzdelávania (aj vzdelávania deti s PAS). A pre nás konkrétne to je príležitosť vidieť nové metódy, techniky, príležitosť ako načerpať nové skúsenosti, inšpirácie a v neposlednom rade získať nové partnerské školy, s ktorými by sme vedeli spolupracovať aj v budúcnosti. V rámci projektu, ktorý sme výstižne nazvali „S kuframi za autizmom“ sme oslovili viaceré európske, partnerské školy vzdelávajúce deti s autizmom. Niektoré z nich ako Krakow sme už stihli navštíviť a najbližšie obdobie nas ešte čakajú ešte mestá ako Nový Sad Srbsko, NowýSacz Poľsko, Ostrava a Valencia.

Ako prvé – Krakow…..

Naša prvá mobilita bola naplánovaná na koniec kalendárneho roka, prvý decembrový týždeň do Pryzstanekszkola a Pryzstanekprzedszkolak v Krakowe. O tom, že Krakov je úžasne mesto, plné histórie so mnou nikto kto ho už navštívil polemizovať nebude. Ak sa však spojí krásne mesto s hospitáciou v dvoch školách, kde cítiť radosť z práce, pohodu v každej jednej triede a kde na vlastnej koži zažijete, že deti sú tam naozaj šťastné, tak pomyslený „autistický kufor“ máte na nové zážitky, inšpirácie a nápady naplnený hneď v prvý deň mobility :). Čo viac si môžete priať? Obe školy – materská aj základná škola sa zameriavajú na rozvíjanie komunikácie pomocou PECS, posunkového jazyka MAKATON a mobilnej aplikácie. Pri vzdelávaní využívajú veľmi veľa vizualizácie, takže som sa tam cítila naozaj ako „ryba vo vode“ :). Rovnako pomer detí, pedagógov, či členenie detí do malých skupín podľa veku, vývinovej úrovne, či iných špecifík, vychádzajúcich z diagnózy autizmus je veľmi príbuzný tomu nášmu. Na prvý pohľad, dojem by sa zdalo, že naozaj je spôsob práce s deťmi s autizmom veľmi podobný tomu nášmu. Keď však idete do hĺbky ukážu sa vám silné aj slabé stránky, ktoré ste pri prvom kontakte prehliadli. Jednou zo silných stránok daných škôl bol dôraz na prácu fyzioterapeuta (bazálna stimulácia, senzomotorický tréning, oromotorická stimulácia…) a na rozvíjanie zmyslového vnímania rôznymi aktivitami počas dňa. Naozaj veľké plus, ak berieme do úvahy fakt, že senzomotorika a vnímanie sú základom pre všetky kognitívne výkony. Takže, ak sú správne nastavené, máme vytvorené základy pre ďalšie vzdelávanie, napredovanie dieťaťa.
Naopak ako slabú stránku som vnímala slabú odbornú, metodickú podkutosť pedagógov v triedach, čo bolo cítiť hlavne pri riešení problémového správania. A to hlavne, ak porovnám s prístupom a vzdelávaním detí v našom zariadení, kde je každé dieťa brané ako taký „malý, jedinečný projekt“, na ktorom pracujeme – analyzujeme, riešime, pracujeme na napredovaní dieťaťa vo všetkých oblastiach vývinu…..A to si vyžaduje mať tím odborníkov t.j. mať pedagógov podkutých odborne aj metodicky. Celkovo by som uzavrela a zhodnotila našu mobilituKrakow ako veľmi podnetnú a inšpiratívnu skúsenosť. Naše očakávania boli splnené….a to po všetkých stránkach. Bol to naozaj skvelý predvianočný čas…..Síce sme na adventnom venci nezapaľovali prvú adventnú sviečku, ani nestihli besedu so Selnerom :), ale zato sme z Krakowa odchádzali s pocitmi, že to čo robíme a ako to robíme je svojou úrovňou porovnateľné s inými školami v Krakowe (minimálne tými dvomi 🙂 ). Zostaňte s nami na našom blogu a prečítajte si viac o ďalšej mobilite, ktorou bude Nový Sad Srbsko.
Dagmar Šuranová
by Janka3. September 2021
by Auti.sk23. February 2021
by Auti.sk23. February 2021

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615